Calitatea și conformitatea mierii

Politica și obiectivele generale ale Sistemului de Management Integrat al Calității și Siguranței Alimentului

HONEYFLOW SRL este o companie moldovenească specializată în producerea, și vânzarea mierii naturale și a altor produse apicole conexe.
HONEYFLOW SRL are implementat, menține și îmbunătățește continuu un Sistem de Management Integrat al Calității și Siguranței Alimentului: ISO 9001:2015 și ISO 22000:2018.
Obiectivele principale ale Sistemului de Management Integrat al Calității și Siguranței Alimentului sunt:
1) poziționarea așteptărilor clienților și partenerilor de afaceri în centrul preocupărilor;
2) conformarea cu cerințele legale referitoare la calitate și siguranța alimentelor;
3) reducerea riscurilor pe linie de siguranță a alimentelor;
4) asigurarea cu instrumente eficiente de comunicare și tratare a reclamațiilor;
5) sporirea continuă a gradului de cunoștințe și de conștientizare de către personalul propriu și partenerii de afaceri privind beneficiile Sistemului de Management Integrat al Calității și Siguranței Alimentului.
Toți angajații HONEYFLOW SRL conștientizează că neconformarea cu legislația referitoare la siguranța alimentelor, precum nerespectarea prezentei Politici și a documentelor Sistemului de Management Integrat ale HONEYFLOW SRL atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, penală și civilă stabilită de legislația în vigoare și documentele interne ale HONEYFLOW SRL.
În scopul realizării prezentei Politici, managementul ”HONEYFLOW” SRL se angajează să mențină un cadru organizatoric adecvat, precum și să aloce celelalte resurse necesare pentru satisfacerea cerințelor Sistemului de Management Integrat al Calității și Siguranței Alimentului eficace și eficient, precum și pentru îmbunătățirea continuă a acestuia.
Managementul HONEYFLOW SRL își asumă angajamentul în ceea ce privește menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Integrat al Calității și Siguranței Alimentului în conformitate cu cerințele standardelor de referință: SM EN ISO 9001:2015 ”Sisteme de management al calității. Cerințe”, SM EN ISO 22000:2018 ”Sisteme de management al siguranței alimentelor. Cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentar”.
Aprobat de:
RUSU Marin
Director Administrativ Honeyflow SRL
Data: 04.07.2023

II. Certificate de calitate

Certificat de calitate siguranța alimentului ISO 22000:2018

anexa certificat de conformitate miere Mielody